D?nyan?n ilk ?bo?anma fuar??

Avusturya?da d?nyan?n ilk bo?anma fuar? d?zenleniyor. Ba?kent Viyana?da 27-28 Ekim g?nlerinde, daha sonra da Linz ve Graz?da d?zenlenecek fuar?n amac?, bo?anmak ?zere olan ?iftlerin bu s?re?ten en az ac? ve zahmetle ??kmas?.


Avusturya?da d?nyan?n ilk bo?anma fuar? d?zenleniyor. Ba?kent Viyana?da 27-28 Ekim g?nlerinde, daha sonra da Linz ve Graz?da d?zenlenecek fuar?n amac?, bo?anmak ?zere olan ?iftlerin bu s?re?ten en az ac? ve zahmetle ??kmas?.
Bo?anma oran?n?n ge?en y?l y?zde 50?ye ??karak en y?ksek seviyeye ??kt??? Avusturya?daki fuarda ?iftler, avukatlardan haklar?yla ilgili bilgilerin yan? s?ra uzmanlardan, bo?anmadan sonraki ya?amlar?n? d?zenlemeleri i?in tavsiyeler alabilecek. Fuar, tats?z kar??la?malar? ?nlemek i?in cumartesi g?n? erkekler, pazar g?n? de kad?nlar i?in a??k olacak.
Fuara, dedektiflik b?rolar? da kat?lacak
Fuar?n organizat?r? Anton Barz, bug?ne kadar hep evlilik fuar? d?zenledi?ini, ancak bo?anman?n g??l??? konusunda avukatlar?n?n ve arkada?lar?n?n kendisine s?ylediklerinin bo?anma fuar? fikrinin do?mas?n? sa?lad???n? anlatt?.
Fuara ?u ana kadar avukatlar ve arabulucular?n yan? s?ra emlak??lar?n, ?zel dedektiflik b?rolar? ve DNA laboratuvarlar?n?n kat?l?mc? olarak ba?vurdu?u kaydedildi. (TOPLUM-YA?AM)
www.evrensel.net