Demokratlardan ?a?r?

ABD Temsilciler Meclisi?nin 5 k?demli Demokrat Partili milletvekili, ABD?nin ulusal g?venlik ??karlar? i?in, Temsilciler Meclisi liderli?ine, ?Soyk?r?m? tasar?s?n?n genel kurula getirilmemesi ?a?r?s?nda bulundu.


ABD Temsilciler Meclisi?nin 5 k?demli Demokrat Partili milletvekili, ABD?nin ulusal g?venlik ??karlar? i?in, Temsilciler Meclisi liderli?ine, ?Soyk?r?m? tasar?s?n?n genel kurula getirilmemesi ?a?r?s?nda bulundu.
Temsilciler Meclisi?nin Demokrat Partili milletvekilleri Florida?dan Robert Wexler, Alcee Hastings, Tennessee?den Stephen Cohen ve John Tanner ile sava? kar??tl???yla s?k s?k g?ndeme gelen Pennsylvania Milletvekili John Murtha, ABD Kongresi?nde d?zenledikleri ortak bas?n toplant?s?yla, Ermeni tasar?s?n?n yol a?abilece?i s?k?nt?lara i?aret etti ve Temsilciler Meclisi Ba?kan? Nancy Pelosi?ye, ?Tasar?y? g?ndeme getirmemesini? istedi.
T?rk dostluk grubunun kurucular? aras?nda yer alan Robert Wexler?in Kongre?deki konu?mas?nda, ?Bana g?re Pelosi, Ermenilerin trajedisinin Amerikan halk?n?n bilincine ta??nmas?nda zaten ?nemli bir zafer kazand?. ?imdi bunu, Amerikan ??karlar?na zarar verecek bir y?ne ?ekmektense, olumlu bir ?eye ?evirmeli. Tasar?dan vazge?erek, T?rk-Ermeni uzla?mas?n? desteklemeli? dedi.
Sava? kar??t? g?r??leriyle bilinen Murtha da, ABD?nin havadan kargosunun y?zde 74??n?n Irak?a ?ncirlik ?ss??nden ta??nd???n? belirterek, bu ?ss? kullanmaman?n Amerikan vatanda?lar?na bedelinin y?lda 160 milyon dolar oldu?unu kaydetti. Murtha, ayr?ca Irak?taki koalisyon g??lerinin kulland??? yak?t?n y?zde 25?inin de T?rkiye?den geldi?ini s?yledi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net