CHP?de ilk aday Haluk Ko

CHP?de, genel ba?kan adayl???n? ilan eden ilk isim CHP Samsun Milletvekili Haluk Ko? oldu. Ko?, partinin yenilenmesinin zorunlu hale geldi?ini s?yledi.
Haluk Ko?, d?zenledi?i bas?n toplant?s?yla genel ba?kan adayl???n? ilan etti.


CHP?de, genel ba?kan adayl???n? ilan eden ilk isim CHP Samsun Milletvekili Haluk Ko? oldu. Ko?, partinin yenilenmesinin zorunlu hale geldi?ini s?yledi.
Haluk Ko?, d?zenledi?i bas?n toplant?s?yla genel ba?kan adayl???n? ilan etti. Mevcut y?netimi, bask?c? ve antidemokratik davranmakla su?layan Ko?, y?netimin yanl?? politikalar? nedeniyle partinin temel ?zelliklerini h?zla yitirdi?ini savundu.
Ko??un, konu?mas?nda s?k s?k sol ideoloji ve sol kimlik tan?mlar?na vurgu yapmas? dikkat ?ekti. Ba?latt?klar? hareketi ?iktidar y?r?y???? olarak niteleyen Haluk Ko?, ?Sivil ve solcu duru?umuzla, CHP?yi demokratikle?tirmek, g??lendirmek ve iktidar yapmak i?in yola ??k?yoruz? dedi. Ko?, harekete destek olacak herkese kar?? e?itlik?i ve kat?l?mc? bir anlay?? i?erisinde olduklar?n? s?yledi.
Ko??un bas?n toplant?s?na Ali Topuz, Bayram Meral ve ?inasi ?ktem?in de aralar?nda oldu?u 6 CHP milletvekili ile 37 eski milletvekili de kat?ld?. ?rsan Kunter ?ymen ve Emin Ko? gibi isimlerin de yer ald??? 20?ye yak?n parti meclisi ?yesi de Ko??a destek verdi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net