?zg?r ?niversite?nin g?z d?nemi ba?l?yor

?zg?r ?niversite?nin 2007 g?z d?nemi program? 20 Ekim Cumartesi g?n? yap?lacak olan a??l?? semineri ile ba?l?yor. ?K?resel Kapitalizmi Me?rula?t?ran S?ylemler ?zerine? ba?l??? ile yap?lacak seminere Fikret Ba?kaya konu?mac? olarak ...


?zg?r ?niversite?nin 2007 g?z d?nemi program? 20 Ekim Cumartesi g?n? yap?lacak olan a??l?? semineri ile ba?l?yor. ?K?resel Kapitalizmi Me?rula?t?ran S?ylemler ?zerine? ba?l??? ile yap?lacak seminere Fikret Ba?kaya konu?mac? olarak kat?lacak. ?zg?r ?niversite?nin Beyo?lu Kumbarac? Yoku?u?ndaki binas?nda ba?layacak olan 2007 g?z d?nemi program?nda resim at?lyesinden sinemaya, edebiyattan kapitalizmin g?ncel sorunlar?na kadar bir?ok konuda etkinlikler d?zenlenecek.
20 Ekim Cumartesi g?n? yap?lacak a??l?? seminerinin ard?ndan pazartesi g?n? H?seyin Karabey?in ??nsan Haklar? ve Sinema?, sal? g?n? ise Ali R?za Tura?n?n ?Estetik ve Psikanaliz? ba?l?kl? seminerleri ger?ekle?tirilecek. ?ar?amba g?n? Levent Safal? 18.00-19.00 saatleri aras?nda ?Bir D???nme Y?ntemi Dersi Ak?l Var, Mant?k Var?, 19.00-21.00 saatleri aras?nda ise ??lk ?a? D???ncesini Temize ?eken Adam (?lk ?a? Muallimi Aristoteles)? ba?l?kl? seminerler verecek. ?ar?amba g?n? yine 19.00-21.00 saatlerinde Haydar ?zay??n y?netece?i resim at?lyesinde desen ve ya?l?boya ?al??malar? yap?lacak. Per?embe g?n? 19.00-21.00 saatlerinde Fuat Akba???n ?Do?a Toplum Tarih ve ?nsan Akl??, Harun ?zkan??n ise ?Kapitalizmin G?ncel Sorunlar??; cuma g?n? 19-21 saatlerinde ise Cengiz G?ndo?du?nun ?Hayat Dersleri? ba?l?kl? panelleri izlenebilecek. 14.00-16.00 saatleri aras?nda Yeliz K?z?larslan??n ?Edebiyatta ve Toplumsal Cinsiyette Delilik? isimli semineri ile g?z d?nemi program?n?n son g?n?ne ba?layacak ?zg?r ?niversite ??rencileri, saat 16.00-18.00 saatlerinde Berna G?ler M?ft?o?lu, Fuat Ercan, Kurtar Tary?lmaz, G?r?a? Tuna, Mehmet T?rkay, ?zg?r M?ft?o?lu, Tolga T?ren ve ?mit Ak?a???n konu?mac? olarak kat?laca?? ?Kavram ve S?re? olarak ?Kalk?nma?: T?rkiye?de Kapitalistle?me S?recinin Dinamikleri? isimli semineri izleyebilecek. G?z d?nemi program?n?n ilk hafta etkinlikleri, Ali Naki G?ndo?du ve Galip K?l????n kat?l?m?yla 18.00-21.00 aras?nda d?zenlenecek ?Mitos?tan Logos?a (Kadim Bilgelikte Hikmet ?rfan Gelene?i)? ba?l?kl? seminerle sona erecek. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net