Sa?l?k evi y?llard?r kapal?

A?r??n?n Do?ubayaz?t il?esine ba?l? G?z?kara k?y?nde, personel olmad??? i?in hizmet verilemeyen sa?l?k evinin bir b?l?m?n?n, k?y imam?na tahsis edildi?i bildirildi.


A?r??n?n Do?ubayaz?t il?esine ba?l? G?z?kara k?y?nde, personel olmad??? i?in hizmet verilemeyen sa?l?k evinin bir b?l?m?n?n, k?y imam?na tahsis edildi?i bildirildi.
K?ye 9 y?l ?nce yapt?r?lan sa?l?k evinin y?llard?r kapal? oldu?unu belirten K?y Muhtar? Hasan Demir, sa?l?k evine personel g?nderilmesi konusunda ba?ta kaymakaml?k olmak ?zere bir?ok yere ba?vurduklar?n?, ancak sonu? alamad?klar?n? s?yledi. (A?r?/EVRENSEL)
www.evrensel.net