Olimpiyat me?alesi s?nmeyecek

?in?in ba?kenti Pekin?de yap?lacak 2008 Yaz Olimpiyat Oyunlar? i?in s?nmeyen me?ale icat edildi.
Olimpiyat oyunlar?n?n ba?lamas?na 1 y?ldan daha az bir s?re kala ...


?in?in ba?kenti Pekin?de yap?lacak 2008 Yaz Olimpiyat Oyunlar? i?in s?nmeyen me?ale icat edildi.
Olimpiyat oyunlar?n?n ba?lamas?na 1 y?ldan daha az bir s?re kala olimpiyat me?alesi i?in ?al??malar?n? h?zlard?ran organizat?rler, f?rt?na d?zeyindeki r?zgar, a??r? ya?mur, hatta Everest zirvesindeki oksijen azl???nda bile yanacak y?ksek teknoloji ?r?n? bir me?ale geli?tirdiler.
?inhua haber ajans?n?n haberine g?re, ?in Uzay Bilimleri ve End?strisi ?irketinin geli?tirdi?i me?alenin s?nmesini engellemek i?in en son teknolojinin kullan?ld??? ve ?iddetli r?zgar ve ya?mura dayan?kl? oldu?u kaydedildi. Organizasyon yetkililerinden Xue Li, ?Me?alenin alevleri ?ok ayd?nl?k ve g?ze ho? gelen t?rden olmal?? derken daha ?nceki olimpiyatlarda ya?anan me?alenin s?nmesi durumunun da bu olimpiyatlarda ya?anmayaca??n? belirtti. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net