?Petkim ihalesi iptal edilmeli?

Hukuken sakatlanan Petkim ihale s?recinin devam ettirilemeyece?ini belirten Petrol-?? Sendikas? Genel Ba?kan? Mustafa ?zta?k?n, ihalenin t?mden iptalini istedi.


Hukuken sakatlanan Petkim ihale s?recinin devam ettirilemeyece?ini belirten Petrol-?? Sendikas? Genel Ba?kan? Mustafa ?zta?k?n, ihalenin t?mden iptalini istedi.
?zta?k?n ?unlar? s?yledi: ?En y?ksek teklifi veren TransCentralAsia Petrochemical Holding Ortak Giri?im Grubu?nun ad?n?n Rekabet Kurulu?na bildirilmeyece?i, 2. s?radaki Socar-Turcas-Injaz Ortak Giri?im Grubu?nun ad?n?n sunulaca?? kamuoyuna duyurulmu?tur. Bu bildirim ile ilgili olarak, ayn? g?n i?inde birbiriyle ?eli?en iki farkl? a??klama yap?lm??t?r. ??B?nin bu sorumsuz davran???, Sermaye Piyasas? Mevzuat? a??s?ndan ?spek?latif? bir harekete yol a?arak Turcas ?irketinin hisselerinin g?n i?inde % 10,6 oran?nda y?kselmesini sa?lam??t?r. Gelinen bu durumda, ihale s?recinin 2. en y?ksek teklifi veren grup ile devam ettirilmesinin, ihaleyi sakatlayan hukuka ayk?r?l?klar kar??s?nda m?mk?n olamayaca??n? d???nmekteyiz.? (EKONOM? SERV?S?)
www.evrensel.net