hesap

 • Adam lokantaya girdi ve masaya oturdu. Lokanta olduk?a kalabal?kt?. Garson sipari? almaya yeti?emiyordu. Adam garsona seslendi:
  - Garson!


  Adam lokantaya girdi ve masaya oturdu. Lokanta olduk?a kalabal?kt?. Garson sipari? almaya yeti?emiyordu. Adam garsona seslendi:
  - Garson!
  Garson:
  - Geliyor!
  Bir m?ddet sonra tekrar seslendi ama yan?t ayn?:
  - Geliyor!
  Ard?ndan bir kez daha seslendi fakat durum de?i?medi:
  - Geleceeeek...
  Adam daha fazla dayanamad?. Kalkt?. Kap?dan ??kacakken kasadaki patron ne yedi?ini sordu.
  Adam elini c?zdan?na at?p cevaplad?:
  - ?ki geliyor, bir gelecek. Ne kadar?
  www.evrensel.net