Habur kapanacak m??

DTP ??rnak Milletvekili Hasip Kaplan, parti olarak s?n?r ?tesi harekata kar?? tutumlar?n?, Ula?t?rma Bakan? Binali Y?ld?r?m?a y?neltti?i yaz?l? soru ?nergesinde de s?rd?rd?.


DTP ??rnak Milletvekili Hasip Kaplan, parti olarak s?n?r ?tesi harekata kar?? tutumlar?n?, Ula?t?rma Bakan? Binali Y?ld?r?m?a y?neltti?i yaz?l? soru ?nergesinde de s?rd?rd?.
Kaplan, s?n?r ?tesi harekat?n yola?abilece?i sorunlar? dile getirerek, A?HM?e binlerce ki?inin ba?vurabilece?i tehditinde bulundu. Kaplan, ?Habur s?n?r kap?s?n? kapatmay? d???n?yor musunuz? Tezkere ma?duru olacak iki milyon aile i?in ne t?r bir ?nlem almay? d???n?yorsunuz? Habur s?n?r kap?s?nda ?al??an ??for esnaf?n?n bu ma?duriyeti dikkate al?narak vergileri i?in bir af d???n?yor musunuz?? diye sordu. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net