S?n?rda hareketli saatler

T?rk Silahl? Kuvvetleri?ne s?n?r ?tesi operasyon izni veren tezkerenin TBMM?de kabul edilmesinin ard?ndan Kuzey Irak s?n?r?nda askeri hareketlilik artt?.


T?rk Silahl? Kuvvetleri?ne s?n?r ?tesi operasyon izni veren tezkerenin TBMM?de kabul edilmesinin ard?ndan Kuzey Irak s?n?r?nda askeri hareketlilik artt?.
Olas? bir s?n?r ?tesi hareket ?ncesinde ba?ta ??rnak olmak ?zere t?m s?n?r boyunda g?venlik ?nlemleri en ?st seviyeye ??kar?ld?. B?lgede kontrol noktalar? art?r?l?rken, ABD helikopterlerinin Kuzey Irak??n Zaho kenti ile s?n?r boyunda ke?if u?u?lar?n? art?rd??? bildirildi.
Askeri g??lerin Gabar, Cudi ve Kato da?lar?nda PKK?ye y?nelik operasyonlar? ise devam ediyor. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net