Oyuncaklar!

Dolapdere?de ?ekilen bu foto?raf karesi, mahallede ya?ayan bir ?ok ?ocu?un iste?ini ?zetler gibi. ??plak ayaklar?yla g?n boyu sokakta ko?u?turan ?ocuklar?n vazge?ilmezi oyuncaklar.


Dolapdere?de ?ekilen bu foto?raf karesi, mahallede ya?ayan bir ?ok ?ocu?un iste?ini ?zetler gibi. ??plak ayaklar?yla g?n boyu sokakta ko?u?turan ?ocuklar?n vazge?ilmezi oyuncaklar. Ama ka? ?ocuk foto?raftaki gibi oyuncaklara sahip? Y?kan?p ipe as?lmalar?na bak?l?rsa oyuncaklar?n sahibinin de ba?ka oyunca?? yok.
Bir ?ocuk ba?ka ne ister ki! Oyuncaklar ve s?cac?k bir ev d???nda...
(Foto?raf: U?ra? Vatanda?)
www.evrensel.net