Sakarya?n?n nesi me?hur

Sakarya?n?n nesi me?hur

Sakarya?n?n nesi me?hur, diye soruldu?unda, Sakarya?y? bilenler bu soruya Islama k?ftesi, patatesi, kabak ?ekeri v.s diye cevap verirler. Ama son senelerde bir ?eyi daha me?hur oldu bu ?ehrin o da? lin??i.


Sakarya?n?n nesi me?hur, diye soruldu?unda, Sakarya?y? bilenler bu soruya Islama k?ftesi, patatesi, kabak ?ekeri v.s diye cevap verirler. Ama son senelerde bir ?eyi daha me?hur oldu bu ?ehrin o da? lin??i.
Bu durum g?steriyor ki e?er bar??? karde?li?i savunanlar, K?rt sorununda gerekli ?abay? g?stermezlerse, T?rkiye Bar?? Meclisi?nin ?al??malar?n?, bizler; ?zellikle Sakarya, Trabzon gibi ?ehirlerde bar?? ve karde?li?i ?remezsek yapabilece?imiz tek ?ey bundan sonraki lin?in kimin ba??na gelece?ini tahmin etmek olur.
O halde durup lin? s?ras?n? beklemek yerine, demokrat, yurtsever herkesin, T?rk- K?rt, Laz, ?erkes demeden el ele vererek bar?? meclisinin ?al??malar?n?n yerel aya??n? nas?l ?rerizi tart??mal? ve gere?ini yerine getirecek ?al??malar i?ine girmelidir.
Bir ?niversite ??rencisi(SAKARYA)
www.evrensel.net