Sakarya?n?n nesi me?hur

Sakarya?n?n nesi me?hur, diye soruldu?unda, Sakarya?y? bilenler bu soruya Islama k?ftesi, patatesi, kabak ?ekeri v.s diye cevap verirler. Ama son senelerde bir ?eyi daha me?hur oldu bu ?ehrin o da? lin??i.


Sakarya?n?n nesi me?hur, diye soruldu?unda, Sakarya?y? bilenler bu soruya Islama k?ftesi, patatesi, kabak ?ekeri v.s diye cevap verirler. Ama son senelerde bir ?eyi daha me?hur oldu bu ?ehrin o da? lin??i.
Bu durum g?steriyor ki e?er bar??? karde?li?i savunanlar, K?rt sorununda gerekli ?abay? g?stermezlerse, T?rkiye Bar?? Meclisi?nin ?al??malar?n?, bizler; ?zellikle Sakarya, Trabzon gibi ?ehirlerde bar?? ve karde?li?i ?remezsek yapabilece?imiz tek ?ey bundan sonraki lin?in kimin ba??na gelece?ini tahmin etmek olur.
O halde durup lin? s?ras?n? beklemek yerine, demokrat, yurtsever herkesin, T?rk- K?rt, Laz, ?erkes demeden el ele vererek bar?? meclisinin ?al??malar?n?n yerel aya??n? nas?l ?rerizi tart??mal? ve gere?ini yerine getirecek ?al??malar i?ine girmelidir.
Bir ?niversite ??rencisi(SAKARYA)
www.evrensel.net