lisan

  • Fare bir peynir kokusu duyup, kafas?n? d??ar? uzatt?. Fakat bunun kedinin tuza?? olabilece?ini d???n?p d??ar? ??kmad?. Bekledi ve biraz sonra ?miyav? diye bir ses duydu. Az sonra yine peynir kokusunu ald? ve ?miyav? sesini duydu.


    Fare bir peynir kokusu duyup, kafas?n? d??ar? uzatt?. Fakat bunun kedinin tuza?? olabilece?ini d???n?p d??ar? ??kmad?. Bekledi ve biraz sonra ?miyav? diye bir ses duydu. Az sonra yine peynir kokusunu ald? ve ?miyav? sesini duydu. Yerinden ??kmad?. Sonraki g?n ?hav hav? diye bir ses duydu ve kedinin ortalarda olmayaca??n? d???nerek d??ar? ??kt?. ??kmas?yla pen?e yemesi bir oldu. Kedinin tuza??na d??m??t?. Kedi yerde bayg?n yatan fareyi yan?ndaki yavrusuna g?sterip izahat verdi: Bak yavrum, sana dememi?miydim, ikinci lisan ?art diye!?
    www.evrensel.net