Fransa?da grev 2. g?n?nde de s?rd?

Fransa?da h?k?metin ?reform? sald?r?s?na kar?? ?nceki g?n kamu toplu ta??ma ara?lar?nda ba?lat?lan grev, ikinci g?n?nde de s?rd?. Grev nedeniyle ?nceki g?n ?lke genelinde ula??m felce u?rarken, Frans?z Demiryollar? ???ileri ...


Fransa?da h?k?metin ?reform? sald?r?s?na kar?? ?nceki g?n kamu toplu ta??ma ara?lar?nda ba?lat?lan grev, ikinci g?n?nde de s?rd?. Grev nedeniyle ?nceki g?n ?lke genelinde ula??m felce u?rarken, Frans?z Demiryollar? ???ileri Sendikas?, 24 saatlik grevi uzatma karar? ald?.
?nceki gece ba?kent Paris ba?ta olmak ?zere di?er b?t?n b?y?k Frans?z kentlerinde yap?lan grev oylamas?nda i??iler, ?greve devam? karar? ald?. Ancak greve giden 8 sendika aras?ndaki g?r?? ayr?l?klar? y?z?nden, d?nk? greve kat?l?m oran?n?n ?nceki g?ne g?re daha az oldu?u bildirildi.
?kinci g?n?ne giren grev nedeniyle ?ok say?da ki?i i?e gitmezken, ?al??mas? zorunlu olanlar bisiklet veya kendi ara?lar?yla i?lerine gitmek durumunda kald?. Vatanda?lar?n toplu ta??ma ara?lar? yerine kendi otomobilleriyle i?e gitmek zorunda kalmalar? da, ?zellikle ba?kent Paris?te sabah saatlerinde trafi?in s?k??mas?na neden oldu. Metro ve otob?s seferleri yap?lamazken, ?ngiltere-Fransa aras?ndaki tren ve baz? u?ak seferlerinde de aksamalar ya?an?yor. Grevin, ?ehirleraras? tren seferlerini de olumsuz etkiledi?i bildirildi.
Sarkozy uzla?maya yana?m?yor
Ula?t?rma sendikalar?, Fransa?n?n sa?c? Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy?nin, b?t?e a????n? azaltmak amac?yla emeklilik sisteminde yapmak istedi?i ?reform? sald?r?s?na kar?? direniyor. AB Zirvesi?ne kat?lmak ?zere Lizbon?a giden Sarkozy, greve ra?men emeklilik sistemindeki ?reform? konusunda ?geri ad?m atmayaca??n?? ilan etti. ?nceki gece bir a??klama yapan Fransa ?al??ma Bakan? Xavier Bertrand ise ?grevleri ?rg?tleyen sendikalarla gelecek hafta g?r??mek istedi?ini? a??klad?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net