Venez?ella-?ran ortak petrol ?irketi

?ran ve Venez?ella?n?n ortak petrol ?irketi kuracaklar? ??renildi. ?Venez?ella-?ran Petrol ve Gaz ?irketi? (VENIROGC) olarak adland?r?lan k?resel ortak giri?im i?in her iki ?lkenin toplam 1 milyar dolar yat?r?mda bulundu?u...


?ran ve Venez?ella?n?n ortak petrol ?irketi kuracaklar? ??renildi. ?Venez?ella-?ran Petrol ve Gaz ?irketi? (VENIROGC) olarak adland?r?lan k?resel ortak giri?im i?in her iki ?lkenin toplam 1 milyar dolar yat?r?mda bulundu?u ??renilirken, VENIROGC Y?netim Kurulu ?yesi M. Ali Talebi, ?irketin en ge? sene sonunda faaliyete ge?ece?ini ifade etti. Venez?ella?daki ?ran Petropars Ltd. ?irketi?nin de ?efi olan Talebi, VENIROGC ?irketinin merkezinin ise bir Avrupa ba?kentinde olaca??n? ifade ederken, ??irket, t?pk? Chevron, Shell veya Eni gibi ?al??acak? diye konu?tu. ?irketin ?ncelikli olarak, Venez?ella?n?n m?ttefiki Bolivya?da ?al??malar?na ba?layaca?? ve faaliyetler a??s?ndan Hollanda ile ?spanya?n?n da g?ndemde oldu?u ??renildi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net