ODT??den tezkere protestosu

S?n?r ?tesi operasyon tezkeresinin Meclis?ten ge?mesinin ard?ndan, ?nceki g?n ODT??de ??renciler ?Halklar?n karde?li?i i?in tezkereye hay?r? y?r?y??? ger?ekle?tirdi.


S?n?r ?tesi operasyon tezkeresinin Meclis?ten ge?mesinin ard?ndan, ?nceki g?n ODT??de ??renciler ?Halklar?n karde?li?i i?in tezkereye hay?r? y?r?y??? ger?ekle?tirdi. ??le saatlerinde haz?rl?k binas? ?n?nde bir araya gelen yakla??k 200 ??renci ?Tezkereye hay?r, ya?as?n halklar?n karde?li?i?, ?ODT? hayk?r, sava?a hay?r? sloganlar?yla yemekhaneye kadar y?r?d?. Burada ??renciler ad?na konu?an Kamer Do?an, devletin K?rt halk?na y?nelik y?kseltti?i ?ovenizme hay?r demek i?in bir araya geldiklerini belirterek ?D?n ABD istedi diye L?bnan?a, Afganistan?a asker yollayanlar bug?n anti-emperyalizm diye yutturarak bizleri karde? bir halka d??man etmeye ?al???yorlar. Bizler bu yalanlara kanmayaca??z, karde? K?rt halk?na kur?un s?kmayaca??z? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net