Bir otomobile 12 ??renci

Tokat?ta bir ilk??retim okulunda e?itim g?ren 12 ??renci, 3 kilometre uzakl?ktaki okullar?na, velilerden birine ait otomobille gidip geliyor. Zor s??d?klar? otomobilde yolculuk yapan ??renciler, bir an ?nce bu sorunlar?na ...


Tokat?ta bir ilk??retim okulunda e?itim g?ren 12 ??renci, 3 kilometre uzakl?ktaki okullar?na, velilerden birine ait otomobille gidip geliyor. Zor s??d?klar? otomobilde yolculuk yapan ??renciler, bir an ?nce bu sorunlar?na ??z?m bulunmas?n? bekliyor. Vali Mehmet ?zg?n ?lk??retim Okulu?nda e?itim g?ren 12 ??renci, ta??mal? sistemin kald?r?lmas? nedeniyle, Kemer Ba?lar? Mahallesi?ndeki evlerinden 3 kilometre uzakl?ktaki okullar?na, velilerden birinin otomobili ile gidip geliyor. Zorla s??d?klar? otomobilde yolculuk yapan ??renciler, bir an ?nce bu sorunlar?na ??z?m bulunmas?n? bekliyor.
Tehlikeli ama...
Veli Muzaffer ?ahin yapt??? a??klamada, ?Kemer Ba?lar? Mahallesi?ndeki ??renciler 5 senedir ta??mal? sistemdeydi. Bu sistemi kald?rd?lar, bu ?ocuklar ma?dur durumda. Bug?nlerde havalar biraz iyi, yar?n karda k??ta 3 kilometre yol y?r?yecekler. Kurdu var, k?pe?i var. Onun i?in yetkililerden yard?m bekliyoruz? dedi. Yapt?klar? yolculu?un g?venli olmad???n? ifade eden ?ahin, ?B?yle, ??rencileri t?ka basa doldurmak tehlikeli ama ne yapal?m elimizden ba?ka bir ?ey gelmiyor? diye konu?tu.
5. s?n?f ??rencisi ?ule ?al??kan ise servis istediklerini s?yledi. (Tokat/EVRENSEL)
www.evrensel.net