Ali Sami Yen son kez sessiz

Galatasaray bug?nk? Ankaraspor kar??la?mas?yla 5 ma? seyircisiz oynama cezas?n? tamamlayacak


Galatasaray bug?nk? Ankaraspor kar??la?mas?yla 5 ma? seyircisiz oynama cezas?n? tamamlayacak
S?per Lig?in 9. haftas?na bug?n Galatasaray ile Ankaraspor aras?nda oynanacak kar??la?ma ile devam edilecek.
20 puanla liderli?ini s?rd?ren Galatasaray, ligde hen?z galibiyeti bulunmayan son s?radaki rakibi kar??s?nda sahadan 3 puanla ayr?l?p zirvedeki yerini korumak isterken, ba?kent ekibi de bu zorlu deplasmandan puan ??kar?p ?n?m?zdeki haftalar i?in moral bulmaya ?al??acak. Kar??la?ma Galatasaray??n cezas? nedeniyle seyircisiz oynanacak.
Galatasaray?da sakatl?klar? s?ren Ayhan, Sabri ve Okan bug?nk? kar??la?mada forma giyemeyecek. Ali Sami Yen Stad??nda saat 20.00?de ba?layacak ma?, Lig TV?den naklen yay?nlanacak.
Seyircisiz de kazan?yor
Ge?en sezondan kalan 5 ma?l?k seyircisiz oynama cezas?n? bug?nk? Ankaraspor ma??yla tamamlayacak olan Galatasaray, taraftar deste?i olmadan da ma?lar?n? kazanmay? biliyor. Sar?-k?rm?z?l? ekip, ligde daha ?nce cezas? nedeniyle kendi evinde oynad??? seyircisiz 10 ma?tan 9?unu kazand?, sadece 1?ini yitirdi. 8?i Ali Sami Yen, 2?si de Olimpiyat Stad??nda olmak ?zere seyircisiz kar??la?malarda toplam 25 gol at?p 3 gol yedi.
Galatasaray, 5 ma?l?k seyircisiz oynama serisinin ilk 4 ma??nda ?.Rizespor?u 4-0, Ankarag?c??n? 1-0, Konyaspor?u 6-0, Be?ikta??? da 2-1 yendi. Galatasaray bu ma?larda toplam 13 gol atarken, kalesinde 1 gol g?rd?. (SPOR SERV?S?)
Galatasaray 102. y?l?n? kutlad?

Galatasaray Kul?b??n?n kurulu?unun 102. y?l?, bir dizi etkinlikle kutland?.
Galatasaray Lisesi?nde ger?ekle?tirilen programa, kul?p y?netim kurulu ?yeleri ve kul?p ?yeleri ile ?e?itli bran?lardan ?ok say?da sar?-k?rm?z?l? sporcu kat?ld?. Ge?irdi?i pankreas ameliyat? sonras? dinlenen ba?kan ?zhan Canayd?n??n yer alamad??? kutlamalara, Atat?rk an?t?na ?elenk konmas?yla ba?land?. Daha sonra Tevfik Fikret Salonu?na ge?ilirken, a??l?? konu?mas?n? yapan ikinci ba?kan Semih Haznedaro?lu, kul?b?n 102. y?l?n? kutluyor olmaktan dolay? ya?ad?klar? mutlulu?u dile getirdi.
Program ?er?evesinde en ya?l? ?yenin ?stlendi?i ya? k?t???ne 102. y?l plaketinin ?ak?lmas? g?revini, eski ba?kanlardan Ali Tanr?yar yapt?. Ayr?ca, kul?p ?yeli?inde 50. y?l?n? dolduranlara da berat ile madalyalar? verildi.
Galatasaray Kul?b??n?n ?e?itli bran?lardaki tak?mlar? ve sporcular?n?n geride kalan y?lda kazand?klar? kupa ile ?d?ller, kat?l?mc?lara sergilendikten sonra Galatasaray M?zesi?ne teslim edildi.
Organizasyon, geleneksel Galatasaray pilav?n?n yenilmesi ve m?ze ziyareti ile sona erdi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net