Bush, Myanmar?a yapt?r?mlar? a??rla?t?r?yor

ABD Ba?kan? George Bush, Myanmar?daki cuntaya y?nelik Amerikan yapt?r?mlar?n?n sertle?tirilece?ini a??klad? ve ?in ile Hindistan?a, bu ?lkeye bask?lar?n? art?rmalar? ?a?r?s?nda bulundu.


ABD Ba?kan? George Bush, Myanmar?daki cuntaya y?nelik Amerikan yapt?r?mlar?n?n sertle?tirilece?ini a??klad? ve ?in ile Hindistan?a, bu ?lkeye bask?lar?n? art?rmalar? ?a?r?s?nda bulundu. ABD?nin, ?devam eden k?t? olaylar ?????nda? bug?n bu ?lkeye ek yapt?r?mlar uygulamaya karar verdi?ini belirten Bush, ABD Hazine Bakanl????n?n ekonomik yapt?r?m uygulanacak 11 yeni Myanmarl? ?st d?zey yetkiliyi belirledi?ini, ayr?ca bakanl??a, yapt?r?m uygulanacak 12 yeni ?ki?i veya olu?umu? belirleme yetkisi veren yeni bir kararname yay?mlad???n? kaydetti. Bush ayr?ca, ?Myanmar??n yak?n kom?ular? ?in ve Hindistan ile di?er b?lge ?lkelerine, politikalar?n? ve yasalar?n? g?zden ge?irmeleri? ?a?r?s?nda bulundu.
G?ney Asya ?lkelerinden Myanmar?da ge?en haftalarda ger?ekle?en cunta kar??t? g?steriler kana bulanm??, eylemlerde onlarca ki?i ?lm??t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net