Fotoğraf: Evrensel

Patron yanl?s? medyaya tepki

?zmir?de Telekom ?i?li M?d?rl????nde grevde olan i??iler, grev g?zc?s? arkada?lar?n? yaln?z b?rakmadan, gece g?nd?z birlikte beklemeye devam ediyor.


?zmir?de Telekom ?i?li M?d?rl????nde grevde olan i??iler, grev g?zc?s? arkada?lar?n? yaln?z b?rakmadan, gece g?nd?z birlikte beklemeye devam ediyor. Grev yerinde bir ?bas?n k??esi? olu?turan i??iler, haz?rlad?klar? panoya, ?o?unlu?unu Evrensel?den kestikleri grev haberlerini as?yorlar. ???iler ayr?ca, grevleri hakk?nda ??kan as?ls?z haberler nedeniyle G?ne? gazetesinin bir n?shas?n? yakarak tepkilerini g?sterdi. ??yeri Temsilcisi Cengiz Karl?k, dayatmalar? asla kabul etmeyeceklerini bildirdi. Karl?k, ?Sizin arac?l???n?zla bize hain diyen G?ne? gazetesini yakarak protesto ediyoruz. Bu dava ekmek davas?d?r. Ekme?ine sahip ??kmak onurlu bir ?eydir. Kazan?ncaya kadar devam? dedi. ???ilerden ?mer Y?ld?z da sendikalar?na sahip ??kacaklar?n? belirterek, ?B?yle haberler yapan medyan?n kime hizmet etti?ini grevden sonra ?ok iyi anlad?m? dedi. ?Medya hi?bir ?ekilde bizi desteklemiyor. Onlar i?verenin taraf?nda? diyen Kadir Erdem de, grevin uzamas? durumunda ar?zalar?n giderek artaca??na dikkat ?ekti. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net