Muhalefetin hedefinde Bakan ?elik var

Muhalefet, 22 Temmuz se?imlerinin ard?ndan bakanlara toplam 414 yaz?l? soru ?nergesi y?neltti.


Muhalefet, 22 Temmuz se?imlerinin ard?ndan bakanlara toplam 414 yaz?l? soru ?nergesi y?neltti. Muhalefet milletvekillerinin hedef tahtas?nda ise 73 soru ?nergesiyle Milli E?itim Bakan? H?seyin ?elik yer ald?. Milletvekillerinin ?elik?e y?neltti?i sorularda, ?ta??mal? e?itim? konusu ba?? ?ekti.
Muhalefet milletvekillerinin, Bakan ?elik?e y?neltti?i 73 soru ?nergesinden 37?si ta??mal? e?itim ve kapat?lan okullara ili?kin olurken, ?elik ?u ana kadar soru ?nergelerinden sadece 7?sini cevapland?rd?. 66 soru ?nergesi ise halen i?lem g?rmekte.
Erdo?an?a CHP?den sorular
Milletvekilleri, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an??n yan?tlamas? istemiyle 126 soru ?nergesini TBMM g?ndemine ta??d?. Soru ?nergelerinden 27?sini yan?tlayan Erdo?an?a en fazla soruyu ise CHP?li milletvekilleri sordu. Erdo?an?a CHP 85, MHP 16, DSP 3, DTP ve ?DP ise 1?er soru ?nergesi y?neltti.
En az soru ?nergesi ise 1?er soru ?nergesiyle Devlet Bakan? Naz?m Ekren ile Devlet Bakan? Mehmet ?im?ek?in yan?tlamas? istemiyle verildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net