Kaplan:Nas?l olaca??n? a??klas?n!

DTP ??rnak Milletvekili Hasip Kaplan, Ba?bakan Erdo?an??n Eve D?n?? Yasas??na dayanarak ?da?dan insinler parlamento?ya gelsinler? a??klamalar?na kar?? ?Ba?kan Meclis?te politika yapma olana??n? da a??klas?n.


DTP ??rnak Milletvekili Hasip Kaplan, Ba?bakan Erdo?an??n Eve D?n?? Yasas??na dayanarak ?da?dan insinler parlamento?ya gelsinler? a??klamalar?na kar?? ?Ba?kan Meclis?te politika yapma olana??n? da a??klas?n. Biz de ??renelim? dedi.
Yasal alanda politika yapma olanaklar?na dair a??l?mlar yap?lmas?n? isteyen Kaplan, ?unlar? s?yledi: ?Gelin 30 y?l cezaevinde yat?n deniliyor. Ba?bakan??n Eve D?n?? Yasas? ile ilgili haberi yok. Bu yasa dinci ?rg?tlenmeler olan El Kaide ve Hizbullah gibi ?rg?tlere yarad?. Ba?bakan??n Meclis?te grubu bulunan partilerle bu i?in nas?l olaca??n? konu?mas? gerekiyor? DTP?ye y?nelik bask?lara da de?inen Kaplan, son olarak DTP Antalya ?l ?rg?t??ne y?nelik sald?r? yap?ld???n? hat?rlatt?. Kaplan, ?Ba?bakan yapt??? a??klamalarda partimizin a??k a??k ad?n? kullanarak hedef haline getiriyor. Soka?? bize kar?? k??k?rt?yor? dedi. Kaplan, ?lke g?venli?inden h?k?metin sorumlu oldu?unu hat?rlatarak, partilerine y?nelik yap?lan sald?r?lara kar?? gerekli ?nlemlerin al?nmad???n? kaydetti. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net