?KP Kongresi sona erdi

D?nyan?n en b?y?k partisi; ?in Kom?nist Partisi?nin (?KP) 17. Ulusal Kongresi sona erdi. Parti t?z???n?n de?i?tirildi?i kongrenin ard?ndan ?in Devlet Ba?kan? Yard?mc?s? da dahil olmak ?zere bir?ok ?st d?zey yetkilinin Merkez Komite?ye se?ilmemesi dikkat ?ekti


D?nyan?n en b?y?k partisi; ?in Kom?nist Partisi?nin (?KP) 17. Ulusal Kongresi sona erdi. Parti t?z???n?n de?i?tirildi?i kongrenin ard?ndan ?in Devlet Ba?kan? Yard?mc?s? da dahil olmak ?zere bir?ok ?st d?zey yetkilinin Merkez Komite?ye se?ilmemesi dikkat ?ekti.
Xinhua?n?n haberine g?re ?in Devlet Ba?kan? Yard?mc?s? Zeng Qinghong ve iki ?st d?zey yetkili; Wu Guanzheng and Luo Gan, Merkez Komite?de yer almad?. Genel Sekreter ve Hu Cintao ise yerini korudu.
G?zlemciler, kadro de?i?imini, Hu?nun g?c?yle ili?kilendirdi. Parti gazetesinin eski edit?rlerinden Li Datong, ?Hu g?ce sahip. ?imdi bu g?c? nas?l kullanaca?? ve ne yapmak istedi?ine karar verece?i zaman? dedi.
Kongrede ayr?ca, ??in?e ?zg? sosyalizm bayra?? alt?nda, orta halli refah toplumunun kapsaml? in?as?nda yeni zaferler kazanmak i?in m?cadele edelim? ba?l?kl? rapor ile ?KP T?z????nde yap?lan de?i?iklikler kabul edildi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net