Kabazl? k?yl?leri yine oy kullanmad?

Manisa?n?n Salihli il?esine ba?l? Kabazl? k?y?nde vatanda?lar, b?lgeye yap?lmas? d???n?len kat? at?k ??p depolama tesisini protesto etmek amac?yla genel se?imde oldu?u gibi, cumhurba?kan?n?n halk taraf?ndan se?ilmesini de ?ng?ren anayasa de?i?ikli?i paketinin halk oylamas?na da kat?lmama karar? ald?lar


Manisa?n?n Salihli il?esine ba?l? Kabazl? k?y?nde vatanda?lar, b?lgeye yap?lmas? d???n?len kat? at?k ??p depolama tesisini protesto etmek amac?yla genel se?imde oldu?u gibi, cumhurba?kan?n?n halk taraf?ndan se?ilmesini de ?ng?ren anayasa de?i?ikli?i paketinin halk oylamas?na da kat?lmama karar? ald?lar. Se?im sand?klar?n?n kuruldu?u Kabazl? ?lk??retim Okulu bah?esinde toplanan k?yl?ler, oy kullanma s?resi dolana kadar burada bekleyeceklerini, ancak sand??a gitmeyeceklerini belirttiler.
Oktay Konyar k?yl?ler ad?na yapt??? a??klamada, oy kullanma s?resi bitinceye kadar k?yl?lerin eylemlerine devam edece?ini, s?re dolduktan sonra da davul zurna ile protestoyu s?rd?receklerini kaydetti. Kabazl? k?yl?leri olarak 3 sand?kta 860 ki?i, oy kullanmayarak halk oylamas?n? protesto etti. (Manisa/EVRENSEL)
www.evrensel.net