Her yerde DTP?ye sald?r?

Hakkari?deki ?at??man?n ard?ndan bir?ok yerde soka?a ??kan ?lk?c? gruplar, DTP binalar?na ve K?rtlere sald?rd?


Hakkari?deki ?at??man?n ard?ndan bir?ok yerde soka?a ??kan ?lk?c? gruplar, DTP binalar?na ve K?rtlere sald?rd?.
Erzurum?daki eylemde kalabal?k bir grup, Mahalleba?? Semti?ndeki DTP il ba?kanl???na y?r?mek istedi. Ancak polis gruba izin vermedi. Bu arada DTP il ba?kanl???n?n ?nceki g?n sald?r?ya u?rad??? ve binan?n camlar?n?n k?r?ld??? bildirildi. DTP?li Bedri F?rat, ismi a??klanmayan iki sald?rgan?n polis taraf?ndan g?zalt?na al?nd???n? s?yledi. F?rat, parti binas?n?n ?u ana kadar 4 defa sald?r?ya u?rad???n? belirterek, olay? ?provokasyon? olarak de?erlendirdi.
Bursa?da Alt?parmak ve Setba???nda toplanan gruplar, DTP il ba?kanl???n?n tabelas?n? indirdi, camlar?n? k?rd?. ?nceden il ba?kanl??? binas? ?n?nde geni? g?venlik ?nlemi alan polis ekipleri, parti g?revlilerini binadan ??kard?. Bu arada Temel Haklar ve ?zg?rl?kler Derne?i?nin de bask?na u?rad??? bildirildi.
?stanbul?da ise ?stiklal Caddesi ?zerinde T?rk bayraklar? ile g?steri yapan ?lk?c? grup, bir K?rt gencini Tarlaba?? Bulvar??na kadar kovalad?. Gencin s???nd??? polis arac? ?lk?c?ler taraf?ndan sald?r?ya u?rarken, ?evik kuvvet polisi ?lk?c?lere m?dahale etmedi. Grup, cadde ?zerinde bulunan TKP binas?nada girmeye ?al??t?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net