?Baz istasyonu istemiyoruz?

Mahallelerine baz istasyonu yap?lmak istenen Sar?gazi Kemal T?rkler Mahallesi sakinleri eylem yapt?


Mahallelerine baz istasyonu yap?lmak istenen Sar?gazi Kemal T?rkler Mahallesi sakinleri eylem yapt?.
Battal Gazi Camsi ?n?nde bir araya gelen mahalle sakinleri ve Sar?gazi K?lt?r Derne?i, Sultan Sokak?ta baz istasyonu yap?lmak istenen evin ?n?nde bas?n a??klamas? yapt?. Sultan Sokak sakinleri ad?na bas?n a??klamas?n? okuyan Mevl?t Y?lmaz, ?Bizi, ailelerimizi ve ?ocuklar?m?z? tehdit alt?na alan bu tesisi mahallemizde istemiyoruz? dedi. Bir baz istasyonunun yayd??? radyasyonun, servis verdi?i t?m cep telefonlar?n?n yayd??? radyasyonun toplam? kadar oldu?unu s?yleyen Y?lmaz, maruz kalacaklar? radyasyonun, birka? y?la kadar kanser vakalar?na sebebiyet verece?ine dikkat ?ekti.
Sar?gazi K?lt?r Derne?i?nden ?zg?r Kele?, mahallelinin baz istasyonlar?na kar?? eylemlerini s?rd?rece?ini ve evine baz istasyonu takt?ran kom?ular? hakk?nda davac? olacaklar?n? s?yledi.
A??klaman?n ard?ndan eylem yerine gelen jandarma ekipleri, referandumun oldu?unu ve herhangi bir eylemde bulunamayacaklar?n? s?yleyerek eylemi sona erdirdi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net