Aman Tanr?m atv 22,00

Bir ?ok seveni olmas?na ve g?zel k?z arkada??na ra?men TV muhabiri Bruce Nolan, hayat?n ona kar?? adil olmad???na inanmaktad?r.


Bir ?ok seveni olmas?na ve g?zel k?z arkada??na ra?men TV muhabiri Bruce Nolan, hayat?n ona kar?? adil olmad???na inanmaktad?r. Hayat?nda ge?irdi?i en k?t? g?n?n ard?ndan, Bruce k?zg?nl?kla Tanr??y? hayat?n? mahvetmekle ve evreni iyi y?netememekle su?lar. Bunun ?zerine Tanr? yan?t verir ve daha iyisini yap?p yapamayaca??n? g?rmek i?in t?m g??lerini Bruce?a ba???lar. Liar, Liar??n y?netmeni ve Nutty Professor??n yazar?ndan, ne yapaca?? ?nceden kestirilemeyen g?zel bir komedi.
www.evrensel.net