Ziya Do?an g?revi b?rakt?

Trabzonspor Teknik Direkt?r? Ziya Do?an, g?revinden istifa etti.


Trabzonspor Teknik Direkt?r? Ziya Do?an, g?revinden istifa etti. Mehmet Ali Y?lmaz Tesisleri?nde bas?n toplant?s? d?zenleyen Do?an, 3-2 ma?lup olduklar? Be?ikta? ma??n?n ard?ndan y?netim ile bir araya geldiklerini belirterek, ?Kar??l?kl? olarak ayn? niyette olduk ve yollar?m?z? ay?rmaya karar verdik? dedi. Do?an, bug?n itibar?yla Trabzonspor teknik direkt?rl??? g?revinden ayr?ld???n? s?yledi.
Ziya Do?an, Be?ikta? ma?? ?ncesi ba?lad??? g?revini bir ba?ka Be?ikta? ma?? sonras? b?rakt?. Ge?en sezon teknik direkt?r Lazaroni?nin g?revden ayr?lmas?yla ligin 5. haftas?ndaki Be?ikta? ma?? ?ncesi g?reve gelen Ziya Do?an, yeni tak?m?yla ??kt??? ilk ma?ta ?stanbul?da 3-2?lik galibiyetin sevincini ya?ad?. G?revine Be?ikta? galibiyetiyle ba?layan teknik direkt?r Ziya Do?an??n Trabzonspor?daki son ma?? da yine Be?ikta? ma?? oldu. Ziya Do?an??n g?revde kald??? 39 haftada Trabzonspor, 17 galibiyet, 10 beraberlik, 12 ma?lubiyet ald?. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net