T?rkiye Futbolu Tart???yor 4

T?rkiye Futbolu Tart???yor 4

Fotoğraf: Can Erok/DHA

T?rkiye?deki futbolu tart??t???m?z yaz? dizimizin bug?nk? konu?u spor yazar? ve yorumcusu U?ur Meleke. Meleke, T?rkiye?de oynanan futbol ile Avrupa?n?n ?st d?zey liglerinde oynanan futbol aras?nda tempo ve fizik kalite fark? bulundu?unu ifade etti.


T?rkiye?deki futbolu tart??t???m?z yaz? dizimizin bug?nk? konu?u spor yazar? ve yorumcusu U?ur Meleke. Meleke, T?rkiye?de oynanan futbol ile Avrupa?n?n ?st d?zey liglerinde oynanan futbol aras?nda tempo ve fizik kalite fark? bulundu?unu ifade etti.

T?rkiye?deki futbolun d?zeyi sizce nedir?
UEFA?n?n Avrupa kupalar?nda son 5 y?lda kazan?lan puanlara g?re yapt??? s?ralamada 12?nci, FIFA milli tak?mlar s?ralamas?nda 14??nc? oldu?umuza g?re farkl? bir ?ey s?ylemek ?ok anlaml? olmaz. Avrupa?da 10?la 15 aras?nda pozisyon alan, ikinci halka diye tabir edilebilecek liglerden biriyiz. ?ngiltere, ?spanya, ?talya, Almanya, Fransa?n?n gerisindeyiz. O y?zden saat 17.00?de ?ngiltere Ligi?nden bir ma? izledikten sonra saat 19.00?da T?rkiye Ligi?ne d?n?nce televizyon a??r ?ekime ge?mi? gibi oluyor... Ama ligimiz H?rvatistan??n Danimarka?n?n Norve??in de ?n?nde yani. A?a??l?k kompleksine girmeye l?zum yok o a??dan...

Tak?mlar?m?z?n Avrupa kupalar?nda genel olarak sergiledikleri d???k performans neden kaynaklan?yor?
Tak?mlar?m?z?n Avrupa kupalar?ndaki performans?n? ?ok d???k bulmuyorum. Birden fazla tak?mla ?ampiyonlar Ligi?nde temsil edilebilen 10-11 ?lke var san?yorum, biz de onlardan biriyiz. UEFA gruplar?nda da, bir ?st tura ??kaca??na inand???m?z bir tak?m?m?z var. Ama sonras? i?in umutlu musunuz derseniz, ?ampiyonlar Ligi?nde son 16?da, UEFA?da son 8?de bir tak?m?m?z olur mu derseniz, evet ?ok emin de?iliz... Bunu da ?zellikle 5 b?y?k futbol ?lkesi ile aram?zdaki tempo ve fizik kalitesi fark?na ba?l?yorum. Be?ikta?, ?Marsilya ve Porto?dan dayak yedi? diyoruz, ama neden Be?ikta? ayn? sertlik d?zeyinde onlara mukabele edemedi, ona cevap veremiyoruz.
Yabanc? oyuncular?n ?lkenin futboluna katk? yapt?klar?na inan?yor musunuz?
Y?zde y?z inan?yorum. Yanl?? yabanc?lar da getiriliyor tabii, ama sonu?ta serbest pazar ekonomisi s?z konusu... Phillips marka televizyon Vestel?den hem daha kaliteli, hem de daha ucuzsa, gidip s?rf yerli diye Vestel televizyon al?r m?s?n? O zaman Vestel ne yap?yor, burada televizyonunu satam?yorsa, Bulgaristan?da sat?yor. Vestel marka televizyonun global bir de?eri olu?uyor. Aynen Phillips gibi. Almanya?daki fiyat? neyse, T?rkiye?de 3 a?a?? 5 yukar? o oluyor fiyat... Ama T?rkiye?de yabanc? s?n?rlamas? oldu?u i?in yerli oyuncular?n fiyatlar? inan?lmaz y?ksek. Adam?n Avrupa?ya gitmeye de niyeti yok, ??nk? burada az ?al???p ?ok para kazan?yor. Zaten Avrupa?dan talibi de yok. Levski Sofya?y? be?enmez, Brugge?? be?enmez, hatta kalkar Middlesbrough?u bile be?enmez.

?lkenin yak?n gelecekteki futbol d?zeyi ile ilgili tahmin ve beklentileriniz nelerdir?
D?nya de?i?iyor, d?n???yor. ?nceden 100 y?lda olan icatlar, sonralar? 10 y?lda yap?lmaya ba?land?. ?imdi 5 y?la d??t?. Tarihin ak??? h?zland?. Futbol da bundan etkileniyor tabii... ?a?a ayak uydurmak zorundas?n. Teknoloji ?a??ndas?n, her t?rl? bilgiye saniyeler i?inde ula?mak m?mk?n. Bu ?lkedeki futbol d?zeyi, bilgi d?zeyiyle paralel ilerleyecek. Do?u Avrupa b?y?k bir y?kseli? i?inde. Romanya, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan bizimle ayn? paralar?, hatta daha az paralar? harcayarak son 2-3 y?lda h?zla bizim ?n?m?ze ge?mi? durumdalar. ??nk? izliyorlar, ?al???yorlar, yar???yorlar. Bizse duyargalar?m?z? kapat?yoruz zaman zaman. A?arsak, ara?t?r?rsak, bizim gen?lerimiz daha yetenekli. Kolayl?kla kapat?r?z aray?...
Ligdeki hakemlerin performans? ve komplo teorileri hakk?nda ne d???n?yorsunuz?
Bu hadiselerde en az su?lu olanlar, hakemler. Ben ?o?u m?sabakada hakemin kim oldu?una bile dikkat etmem zaten. Y?neticiler s?k?a sa?mal?yorlarsa, burada onlara sa?malama ?ans? veren medyan?n da b?y?k kabahati var. Televizyonlar y?neticilere ma? ?n?-ma? sonu mikrofon uzatmama karar? alsalar, bak?n bu mesele ??z?lecek mi, ??z?lmeyecek mi? Teknik adamlar, y?neticilerden ?ok az konu?uyorlar bu konuda. Komplo teorilerine gelince, Sel?uk Dereli?nin bununla ilgili ?ok g?zel bir cevab? var: ?En b?y?k a?k filmlerini, en b?y?k a?klar? ya?am?? rejis?rler ?ekmi?ler?... Komplo teorileri de b?yle i?te... A?k filmleri gibi...

Milli tak?m neden k?t? futbol oynuyor?
Milli tak?m da S?per Lig?in aynas?... Zaten 11?in 8?i 9?u bu ligin oyuncular?... ?ngiltere?yle Almanya?yla bu ligin fark? ortada... Senin rakibin Yunanistan??n 11?inde bu liglerde oynayan 7 oyuncusu var. Macaristan??n ?yle. Bosna?n?n 8-9, Malta?n?n kadrosu bile ?ngiltere a??rl?kl?. ?ncelikli problemimiz bu. ?st d?zey liglerde oyuncu say?m?z az. Var olanlardan da ?ok az faydalan?yoruz. Halil yok ortada. Nihat yok. Y?ld?ray yok. Bu d?neme ?zg? problemler de var tabii. Kadro istikrar?m?z yok. 10 ma?ta 34 de?i?ik oyuncu kullanm??s?n. Yunanistan, Euro 2004 ?ampiyonu tak?m?n 7-8 oyuncusunu h?l? ilk 11?de oynat?yor. A??r? bir motivasyon girdab?na girmi?sin bir de. Evet, motivasyon da laz?m kesinlikle ama, ?nce ba?ka ?eyler laz?m. Sakin olmak laz?m, rahat olmak laz?m. Milli tak?m?n her ?eyi tamam. Hocas? tamam. Oyuncusu tamam. Tekni?i takti?i stratejisi tamam. Bir tek e?lencesi eksik.
G?khan Durmu?

İLGİLİ HABERLER

19 Ekim 2018 00:13
Milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilen Spor Toto Süper Lig’de 9. haftanın ilk maçında bugün Galatasaray ile Bursaspor karşı karşıya gelecek.
18 Ekim 2018 23:32
Düşerek yaralanan Mehmet Ali Erbil, ameliyat edildi. Ünlü şovmenin kaburgasında kırıklar olduğu belirtildi.
18 Ekim 2018 18:38
Stockholm’de 1986'da düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren İsveç Başbakanı Olof Palme’nin eşi Lisbet Palme yaşamını yitirdi.

Toplam Query: 35