K?ba?da se?im s?reci ba?lad?

K?ba?da, 2008?de devlet ba?kanl???n?n belirlenmesiyle sona erecek olan uzun se?im d?neminin ilk a?amas? olan belediye se?imlerinde, halk d?n oy kulland?.


K?ba?da, 2008?de devlet ba?kanl???n?n belirlenmesiyle sona erecek olan uzun se?im d?neminin ilk a?amas? olan belediye se?imlerinde, halk d?n oy kulland?. Devlet televizyonu, K?ba lideri Fidel Castro?nun da nekahet d?nemini ge?irdi?i yerde oyunu kulland???n? belirtti.
21 ve 28 Ekim tarihlerinde olmak ?zere iki turlu olarak ?ng?r?len se?imlerde, 16 ya? ?zeri 8.3 milyondan fazla se?men, 169 se?im b?lgesindeki yakla??k 15 bin aday? belirleyecek. Se?im s?reci, gelecek mart yeni meclisin belirlenmesi ve meclisin de yeni devlet ba?kan?n? se?mesiyle son bulacak. Bu g?revi 1960?l? y?llardan beri Castro y?r?t?yor. Ancak efsanevi lider, rahats?zl??? nedeniyle yetkilerini ge?ici olarak Raul Castro?ya devretmi?ti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net