L?bnan?da se?imler yine ertelendi

L?bnan?da bug?n yap?lmas? planlanan cumhurba?kanl??? se?iminin yeniden ertelendi?i bildirildi.


L?bnan?da bug?n yap?lmas? planlanan cumhurba?kanl??? se?iminin yeniden ertelendi?i bildirildi. Meclis Ba?kan? Nebih Berri , se?imin 12 Kas?m?a al?nd???n? bildirdi. Berri, ikinci ertelemenin sebebinin, ?ABD yanl?s? h?k?met ile Hizbullah ve m?ttefiklerinin ortak bir aday ?zerinde uzla?malar?na zaman tan?mak oldu?unu? ifade etti.
Bu arada L?bnanl? ?The Daily Star? gazetesi, ?lkenin ?nde gelen H?ristiyan liderlerinin, ?nceki g?n ?uzla?ma? amac?yla bir araya geldi?ini duyurdu. Muhalefetin aday? Micheal Aoun ile h?k?met ad?na eski Cumhurba?kan? Emin Cemayel?in, bir araya geldiklerini yazan gazete, g?r??melerde cumhurba?kanl??? se?imi konusunda s?regelen krizin ???z?lmesi?nin ama?land???n? yazd?.
L?bnan?da cumhurba?kan?, meclis taraf?ndan Maruni H?ristiyan adaylar aras?ndan se?iliyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net