Osanlu?nun sa?l?k durumu a??r

?ran?da tutuklu sendika lideri Mansur Osanlu?nun, g?zlerini kaybetme tehlikesiyle kar?? kar??ya oldu?u ??renildi.


?ran?da tutuklu sendika lideri Mansur Osanlu?nun, g?zlerini kaybetme tehlikesiyle kar?? kar??ya oldu?u ??renildi. Birka? ay ?nce ?ran polisince d?v?lerek tutuklanan Tahran Otob?s ?of?rleri Sendikas? lideri Osanlu?nun (47) ald??? yaralar nedeniyle g?rme kabiliyetini kaybetme tehlikesiyle kar?? kar??ya oldu?u ve ?ran y?netiminin, sendika liderine gerekli t?bbi m?dahalede bulunulmas?na izin vermedi?i ifade edildi. Uluslararas? Sendika Konfederasyonu ITF?nin bildirdi?ine g?re ?Tahran?daki Evin Cezaevi?nde tutulan Osanlu?nun g?zlerine, iki hafta i?erisinde gerekli m?dahalede bulunulmazsa g?zlerini kaybedebilece?i? ??renildi. ITF, h?k?metin Osanlu?nun tedavisini yapt?rd???n? s?yledi?ini ancak bunun ?yalandan ibaret oldu?unu? da bildirdi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net