?Geri ad?m atmayaca??z?

Grevdeki Telekom i??ilerini, CHP ?stanbul Milletvekili ?etin Soysal ziyaret etti. Telekom Avrupa Yakas? B?lge M?d?rl????ne gelen Sosyal, CHP?nin b?t?n birimleriyle i??ilerin yan?nda olaca??n? s?yledi.


Grevdeki Telekom i??ilerini, CHP ?stanbul Milletvekili ?etin Soysal ziyaret etti. Telekom Avrupa Yakas? B?lge M?d?rl????ne gelen Sosyal, CHP?nin b?t?n birimleriyle i??ilerin yan?nda olaca??n? s?yledi. Emek veren, al?n teri d?ken i??ileri yaln?z b?rakmayacaklar?n? belirten Soysal, ?zelle?tirmelerin yoksulluk, a?l?k getirdi?ini, bunun en iyi ?rne?inin Telekom?da g?r?ld???n?, haklar?n? isteyen i??ilerin yabanc? patron taraf?ndan d??ar? at?ld???n? kaydetti. Soysal, ?Telekom?u yabanc?lara pe?ke? ?eken, karde?lerimizi soka?a atan zihniyeti protesto ediyorum? dedi.
Telekom i??isi onurunu satmaz
Haber-?? 1 No?lu ?ube Sekreteri Ali K???kko?kaya ise bug?ne kadar hi?bir i? yapmayan m?d?rlerin bile ?al??t?r?ld???n? belirterek patronun iyice k??eye s?k??t???n? s?yledi. K???kko?kaya, ?Kapsam d??? personel ?Bizi havuza at?n, arkada?lar?m?za ihanet etmeyece?iz? dedi?i i?in patron bir ki?iyi dahi ?al??t?ram?yor. Ancak Sultan?iftli?i?nde ta?eron i??iler ?evik kuvvet e?li?inde ?al???yor? diye konu?tu. CHP milletvekilinden, polisin bu yasalara uymayan tutumunu TBMM g?ndemine ta??mas?n? isteyen K???kko?kaya, ?Hi?bir Telekom i??isi onurunu, ekmek m?cadelesini satmayacakt?r. Hi?bir g?? bize taleplerimizden, hakk?m?z olandan vazge?memiz i?in geri ad?m att?ramayacakt?r? diye konu?tu.
Bu arada Antalya?da Petrol-?? ?yesi grevdeki Novamed i??ileri Telekom i??ilerini ziyaret etti. (???? SEND?KA SERV?S?)
www.evrensel.net