Anayasa Mahkemesi Ba?kan? Ha?im K?l?? oldu

Anayasa Mahkemesi Ba?kanl????na Anayasa Mahkemesi Ba?kan Vekili Ha?im K?l?? se?ildi.


Anayasa Mahkemesi Ba?kanl????na Anayasa Mahkemesi Ba?kan Vekili Ha?im K?l?? se?ildi.
T?lay Tu?cu?nun ya? haddinden emekliye ayr?lmas?yla bo?alan Anayasa Mahkemesi Ba?kanl??? i?in bir s?redir devam eden se?imler d?n sonu?land?.
Se?im sonucunda Ba?kan Vekili Ha?im K?l??, Anayasa Mahkemesi Ba?kanl????na se?ildi. K?l??, Anayasa Mahkemesi ba?kanl??? g?revini 4 y?l s?rd?recek.
E?inin t?rbanl? olmas? nedeniyle dikkat ?eken Ba?kanvekili Ha?im K?l????n ba?kan se?ilmesi, y?ksek mahkeme ?yeleri aras?ndaki dengeler dikkate al?nd???nda s?rpriz olarak yorumland?. Turgut ?zal taraf?ndan 1990 y?l?nda Anayasa Mahkemesi ?yeli?ine atanan K?l??, Fazilet ve Refah partilerinin kapat?lma davas?nda ret oyu kullanm??, laiklik eksenli tart??malarda ?ne ??km??t?.
K?l??, g?reve se?ilmesine ili?kin haberlerde ?laiklik? vurgusu yap?lmas? ?zerine bas?n toplant?s? d?zenleyerek Anayasa Mahkemesi?nde ba?kan ya da ?ye olman?n sistem a??s?ndan bir fark? olmad???n? vurgulad?; ?Y?ksek Mahkeme laiklikten ?d?n vermeyecektir? dedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net