Ya?as?n i??ilerin karde?li?i!

Birka? g?n ?nce KESK, di?er sendikalar ve partimiz Emek Partisi olarak Telekom i??ilerini ziyarete gittik. Haklar? i?in greve ??kan i??i karde?lerimizi ziyaret ettik. Hayat?mda gitti?im ilk i??i greviydi


Birka? g?n ?nce KESK, di?er sendikalar ve partimiz Emek Partisi olarak Telekom i??ilerini ziyarete gittik. Haklar? i?in greve ??kan i??i karde?lerimizi ziyaret ettik. Hayat?mda gitti?im ilk i??i greviydi. Heyecanl?yd?m. Onlar?n yan?nda olmaktan ?ok mutlu oldum. Ben bir metal i??isi olarak onlar?n grevinin, isteklerinin benim gibi i??ilerle ayn? oldu?unu d???n?yorum.
?rg?ts?z olan biz i??ilerin onlara, karde?lerimize her zaman destek olmam?z gerekir. Bizler de onlardan ??renmeliyiz. T?m T?rkiye?de oldu?u gibi Kayseri?de de arkada?lar?m?z? yaln?z b?rakmamal?y?z.
?rg?tl? m?cadelenin ne kadar ?nemli oldu?unu ??renmemize ve kavramam?za bu grev yard?mc? olabilir. Yanlar?na deste?e gitmemiz, slogan atmam?z, onlar?n g?zlerindeki ????? acayip art?rd?. ?ok memnun oldular. ?n?allah ba?ar?l? olurlar. E?er herkes greve kendi grevi gibi sahip ??karsa, bu m?cadele ba?ar?l? olur. Ba?aramamam?z i?in bize sald?rabilirler ama kenetlenirsek engelleriz.
T?m dostlara sesleniyorum. Telekom grevine destek olal?m! Ya?as?n i??ilerin karde?li?i!
OSB?den bir metal i??isi (KAYSER?)
www.evrensel.net