Alt?nc?lara k?yl?n?n tepkisi s?r?yor

Alt?n madeni i?in sondaj yap?lan alanda, niteli?i belirlenemeyen yap??kan bir madde ortaya ??kt?


?anakkale?nin Bayrami? il?esine ba?l? Muratlar k?y?nde alt?n arama ve sondaj ?al??malar?n?n yap?ld??? b?lgede, topra??n ?zerinde yap??kan bir madde ortaya ??kt?. K?yl?lerin kar?? ??kmas?na ra?men s?ren maden arama ?al??malar? sonras?nda ortaya ??kan maddenin kayna?? ve niteli?i belirlenemedi.
Muratlar k?y?nde, ?? ayr? noktada sondaj ?al??malar?n? s?rd?ren firmaya, y?re halk?n?n tepkisi de s?r?yor.
Muratlar K?y? Muhtar? Mehmet Aydo?an, k?y s?n?rlar? i?inde y?r?t?len alt?n madeni arama ve sondaj ?al??malar?n?n bir an ?nce durdurulmas?n? istediklerini belirtti.
??me suyu da bozuldu
Aydo?an, k?y halk?ndan baz? vatanda?lar?n, y?rede sondaj ?al??mas? yapan Teckcominco firmas?nda i??i olarak ?al??t?klar?n?, ancak k?y?n i?me sular?n?n bozulmas? nedeniyle, t?m ?al??anlar?n i?i b?rakt???n? s?yledi. ??tikleri suyun ?zerinde kokulu bir ya? tabakas? olu?tu?unu belirten Aydo?an, ?K?y?m?z?n suyunu art?k kimse i?miyor. K?y halk? tedirgin. ?al??malar?n sona ermesini istiyoruz? dedi. Firman?n Halkla ?li?kiler M?d?r? ?zg?n Demircan ise yapt??? a??klamada, yap??kan madde hakk?nda bilgi sahibi olmad???n? s?yledi. Demircan, ??al??malar?n durdurulmas? konusunda bize herhangi yaz?l? ya da s?zl? bir bilgi gelmedi? diye konu?tu. (?anakkale/EVRENSEL)
www.evrensel.net