sifon

  • Temel Dallas?taki kuzeni Dursun?u g?rmeye gitmi?. Dursun Temel?i havaalan?nda kar??lam??. Beraberce d??ar? ??km??lar. Temel bir bakm?? 10 metre boyunda bir limuzin: ?Uyyy, amma da b?y?k bu, daa!? Dursun g?lm??:


    Temel Dallas?taki kuzeni Dursun?u g?rmeye gitmi?. Dursun Temel?i havaalan?nda kar??lam??. Beraberce d??ar? ??km??lar. Temel bir bakm?? 10 metre boyunda bir limuzin: ?Uyyy, amma da b?y?k bu, daa!? Dursun g?lm??: ?Temel?im buras? Amerika! Burada her bir?ey b?y?k!? Yola ??km??lar, Dursun?un ?iftli?inin kap?s?ndan i?eri girmi?ler. Git git bir t?rl? eve varm?yorlar. Temel ?a?k?nl?k i?inde: ?Uyy, amma da b?y?k ?iftlik daaa!? Dursun gene hafif?e g?lm??: ?Temel?im buras? Amerika! Burada her bir?ey b?y?k!? Ak?am olmu?, yemek salonuna ge?mi?ler. Salonun ortas?nda kocaman bir masa. Bir ucunda Temel bir ucunda Dursun. Temel Dursun?u taa uzaktan zor se?iyor. ?Uyy!? diye ba??rm??: ?Amma b?y?k masa, daa!? Dursun?un sesi gelmi?: ?Temel?im buras? Amerika! Burada her ?ey b?y?k!? Yemekten sonra Temel?in tuvalete gitmesi gerekmi?. Dursun: ?Temelim, alt kata in, soldan ???nc? kap?!? diye tarif etmi?. Temel alt kata inmi? ama sol yerine sa?dan ???nc? kap?ya girmi?. Oras? evin havuzunun oldugu yermi?. Her yer karanl?k oldu?u i?in Temel elektrik d??mesini ararken havuza d??m??. Can havliyle ba??rmaya ba?lam??:
    - Sifonu ?ekmeyiiin! Sifonu ?ekmeyiiin!
    www.evrensel.net