G?venli ??r?nga ?l?m? engelleyebilir

D?nya Sa?l?k ?rg?t? (DS?), g?venli ve temiz ??r?nga kullan?m?n?n y?lda 1.3 milyon ?l?m? engelleyebilece?ini bildirdi.


D?nya Sa?l?k ?rg?t? (DS?), g?venli ve temiz ??r?nga kullan?m?n?n y?lda 1.3 milyon ?l?m? engelleyebilece?ini bildirdi.
DS??den yap?lan a??klamada, ?zellikle yoksul ?lkelerde kullan?lan ??r?ngalar?n y?zde 40??n?n steril olmad??? ve i?nelerin yeniden kullan?ld??? belirtildi. A??klamada, d?nyadaki yeni Hepatit B vakalar?n?n y?zde 33?? ve iki milyon yeni Hepatit C vakas?n?n, g?venli olmayan ??r?nga kullan?m? ve sa?l?k alan?nda ?al??anlar?n i?ne yaparken neden olduklar? yaralardan kaynakland??? da kaydedildi.
B?t?n d?nyadaki yeni HIV vakalar?n?n y?zde 5?ine de t?p kurumlar?ndaki g?venli olmayan i?ne vurmalar?n neden oldu?unu belirten DS??n?n tahminlerine g?re, d?nya genelinde g?venli olmayan ??r?ngalarla y?lda 6 milyon i?ne vuruluyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net