Erke?in G?zya?lar? tv8 22:15

Rus Yahudisi bir baban?n, ?sko? bir ??retmenin, ?talyan bir opera sanat??s?n?n ve gizemli bir ?ingene at yeti?tiricisinin birbirine ge?en ya?am ?yk?lerini anlatan g??l? bir drama.


Rus Yahudisi bir baban?n, ?sko? bir ??retmenin, ?talyan bir opera sanat??s?n?n ve gizemli bir ?ingene at yeti?tiricisinin birbirine ge?en ya?am ?yk?lerini anlatan g??l? bir drama. Y?l 1927. Yahudi bir Rus k?yl?s? olan ve m?thi? ?ark? s?yleyen Oleg Yankovsky, k???k k?z?n? hak etti?i ?ekilde yeti?tirmek i?in tek ?aresinin Amerika?ya g?? etmek oldu?una karar verir ve k?z?na onu ilerde yan?na alaca??n? s?yleyerek Amerika yollar?na d??er. Derken sava? ??kar ve k???k Fegele ve akrabalar? kendilerini Amerika?ya gitti?ini zannettikleri bir gemiye atarlar. Gemi onlar? ?ngiltere?de b?rak?r. ?ngiliz sosyal hizmetler g?revlisi ona Suzie ad?n? vererek bir koruyucu ailenin yan?na yerle?tirir. Suzie?nin mutlu oldu?u anlar ?ark? s?yledi?i dakikalard?r.
www.evrensel.net