Objektif, Balans Sahnesi?nde

T?rk Rock m?zi?inin k?kl? gruplar?ndan Objektif, yar?n ak?am saat 22.30?da Balans?da sahne alacak.


T?rk Rock m?zi?inin k?kl? gruplar?ndan Objektif, yar?n ak?am saat 22.30?da Balans?da sahne alacak. Yeni alb?mleri Soka??n Sesi ile 7 y?ll?k sessizli?ini bozan efsane grup, gecede eski ve yeni alb?mlerinden ?ark?lar seslendirecek. 1988 y?l?nda, grubun solisti Vecdi Y?calan taraf?ndan kurulan Objektif, bu y?l ayn? zamanda m?zik ya?am?n?n 20. y?l?n? kutluyor. Objektif, vokalde Vecdi Y?calan, elektrogitarda Hakan ?avkl?, basgitarda Ba?at Karaka?, klavyede B?lent G?ven ve davulda G?k?e Dayan??tan olu?uyor. Grup t?m alb?mlerinde m?zik otoritelerinden tam not almay? ba?ard?. Objektif, ?Yuh?, ?K?nye?, ?T?marl? Hastane? gibi unutulmaz ?ark?lar?yla, T?rk?e rock dinleyicilerinin g?nl?nde ?zel bir yere sahip. (K?LT?R SERV?S?)
Balans: ?stiklal Cad. Balo Sok. No: 22 Beyo?lu / ?stanbul Tel: 0212 251 70 20)
www.evrensel.net