Ladin?in yeni ses band?

El Kaide lideri Usame Bin Ladin, ABD?nin Irak i?galine kar?? direnen gruplar?, ?aralar?ndaki ayr?l?klar? bir kenara b?rakarak birlik olmaya? ?a??rd?.


El Kaide lideri Usame Bin Ladin, ABD?nin Irak i?galine kar?? direnen gruplar?, ?aralar?ndaki ayr?l?klar? bir kenara b?rakarak birlik olmaya? ?a??rd?. El Cezire televizyonunda Usama Bin Ladin?e ait oldu?u belirtilerek yay?nlanan yeni ses band?nda Ladin, ?Karde?lerim, ?zellikle El Kaide i?indeki karde?lerim, size bir ki?i ya da grubu fanatik bi?imde takip etmekten sak?nman?z? tavsiye ediyorum. Adaletin sa?lanmas? i?in M?sl?manlar sizin bir bayrak alt?nda toplanman?z? bekliyor. M?sl?manlar ve El Kaide karde?leri a??r?ya gitmez? dedi.
Kasetin, Bin Ladin?e ait olup olmad??? hen?z belirlenemedi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net