MGK s?n?r ?tesi i?in toplan?yor

Milli G?venlik Kurulu (MGK), bug?n saat 14.00?te Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n ba?kanl???nda, ter?rle m?cadele ve s?n?r ?tesi operasyon g?ndemiyle toplan?yor.


Milli G?venlik Kurulu (MGK), bug?n saat 14.00?te Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n ba?kanl???nda, ter?rle m?cadele ve s?n?r ?tesi operasyon g?ndemiyle toplan?yor.
MGK tezkerenin kullan?m?n?, olas? operasyonun kapsam? ve s?resini de?erlendirecek. Ter?rle m?cadele kapsam?nda askeri y?ntemlerin d???nda siyasi ve ekonomik yapt?r?mlar da konu?ulacak. Babacan??n Ba?dat?taki temaslar?n? MGK toplant?s?nda anlatmas? bekleniyor. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net