Fotoğraf: Evrensel

T?rk, AB el?ileriyle yemekte bulu?tu

AB ?lkelerinin Ankara b?y?kel?ileri, DTP Grup Ba?kan? Ahmet T?rk ile bir araya geldi.


AB ?lkelerinin Ankara b?y?kel?ileri, DTP Grup Ba?kan? Ahmet T?rk ile bir araya geldi. AB ?lkelerinin Ankara b?y?kel?ilerinin, DTP?ye ?PKK ile aras?na mesafe koymas?? ?a?r?s?nda bulunduklar? iddia edildi.
AB D?nem Ba?kan? Portekiz?in Ankara B?y?kel?ili?i konutundaki 2 saat s?ren ?al??ma yeme?inin ard?ndan gazetecilerin sorular?n? yan?tlayan T?rk, ?AB s?reciyle ilgili siyasi parti liderleri ne d???n?yor, bu konuyla ilgili d???nceler al?n?yor? dedi. Yeme?in bug?ne kadar yap?lan normal davetlerden biri oldu?unu belirten T?rk, DTP olarak bu toplant?ya ?a?r?ld?klar?n? ve davete kat?ld?klar?n? belirtti. T?rk, ?AB ile ilgili, siyasal s?re?le ilgili d???ncelerimizi aktard?k? diye konu?tu.
DTP Diyarbak?r Milletvekili Ak?n Birdal ise 8 askerle ilgili konuyu ?nsan Haklar? Komisyonu?na g?t?rece?ini belirterek, ?Konunun insani boyutu var. Elbette anne babalar?n beklentilerine kar??l?k vermeye ?al??aca??z? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net