D?nya s?n?r ?tesini konu?uyor

D?nyan?n ?nde gelen gazeteleri ba?yaz?lar?nda, T?rkiye?nin olas? bir s?n?r ?tesi operasyonunu irdeliyor.


D?nyan?n ?nde gelen gazeteleri ba?yaz?lar?nda, T?rkiye?nin olas? bir s?n?r ?tesi operasyonunu irdeliyor. Ba?yaz?larda T?rkiye?nin operasyon yapmas?na ?felakete yol a?aca??? sav? ile kar?? ??k?l?rken, Bush y?netiminin harekete ge?mesi ve K?rt liderlerine bask? yapmas? gerekti?i vurgulan?yor.
NYT: K?rt liderlere bask? yap?lmal?
?U?uruma daha yak?n bile? ba?l?kl? ba?yaz?s?nda New York Times, T?rkiye?nin ?fkesinin anla??l?r oldu?unu belirtirken Bush y?netiminin K?rt liderleri ?zerinde bask? yapmas?n? istedi. Irak Cumhurba?kan? Celal Talabani?nin T?rkiye?ye ?Bir kedi bile teslim etmeyiz? s?zlerini ele?tiren gazete, ?Say?n Talabani ve di?er Irakl? K?rtleri, g?reli bar?? ve refah? olan topraklar?n?n b?lgesel bir sava? halinde ayakta kalamayaca??n? anlamal?? diye yazd?.
WP: T?rkiye?nin as?l istedi?i...
Washington Post ?T?rkiye?nin ak?ll?ca teredd?tleri? ba?l???n? kulland??? ba?yaz?s?nda, ?Kuzey Irak i?galinin sadece K?rt a??r? unsurlar?n?n yarar?na olaca??? g?r???n? dile getirdi. ?Ba?bakan Erdo?an ve askerlerin s?n?r ?tesi operasyonun PKK?n?n oyununa gelmek olaca??n?n ?ok fark?nda olduklar??n? ?ne s?ren gazete, PKK ?slerinin tamamen yok edilmesi ?ans?n?n ?k???k? oldu?unu da kaydetti.
?T?rkiye?nin as?l istedi?i, ABD ve Irak?a PKK?ya kar?? harekete ge?meleri i?in bask? yapmakt?r? diyen gazete, diplomatlar?n da PKK?nin durdurulmas?ndan as?l sorumlu olanlar?n K?rt b?lgesel h?k?meti ve ABD kuvvetleri oldu?unu s?ylediklerine dikkat ?ekti.
FT: K?rtler PKK?yi durdurmal?
?ngiliz Financial Times gazetesi, ?Erdo?an, imkans?z se?im ile y?z y?ze? ba?l?kl? ba?yaz?s?nda, bir s?n?r ?tesi operasyonun ?siyasi? olarak durdurulamayacak gibi g?r?nmeye ba?lad??? yorumunu yapt?.
www.evrensel.net