Askerlerin cenazeleri topra?a verildi

Hakkari?de meydana gelen ?at??mada ya?am?n? yitiren askerlerin cenazeleri memleketlerinde topra?a verildi.


Hakkari?de meydana gelen ?at??mada ya?am?n? yitiren askerlerin cenazeleri memleketlerinde topra?a verildi.
Astsubay Soner ?z?bek, Eski?ehir?de binlerce ki?inin kat?l?m?yla son yolculu?una u?urland?. Cenaze t?reninde, karde?i Gamze ?z?bek, giydi?i asker ?niformas?yla Soner ?z?bek?in tabutu ba??nda n?bet tuttu. Maliye Bakan? Unak?tan, cenaze namaz?n? k?lmak ?zere camiye geldi?i s?rada, vatanda?lar, att?klar? sloganlarla h?k?mete de tepki g?sterdi.
Piyade Uzman ?avu? Sel?uk G?rdal ile Piyade Er Yavuz ?zt?rk??n cenazeleri de, Afyonkarahisar??n Dinar il?esinde t?renle topra?a verildi.
Piyade Uzman ?avu? Mustafa Uysal??n cenazesi ise, Antalya?n?n Manavgat il?esine ba?l? ?ardak k?y?nde binlerce ki?inin kat?ld??? t?renle topra?a verildi. Cenazeye kat?l?m?n yo?un olmas? nedeniyle cenaze t?reninin k?y mezarl???na yak?n geni? bir arazide yap?lmas? kararla?t?r?ld?.
Piyade er Tar?k Emeket, Kars??n Sar?kam?? il?esinde d?zenlenen t?renin ard?ndan, A?a?? Sall?p?nar k?y?nde topra?a verildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net