T?rk-???ten s?n?r ?tesine destek

T?rk-???e ba?l? sendika ?yeleri ?stanbul?da Galatasaray Lisesi ?n?nde toplanarak Hakkari?de askerlerin ?ld?r?lmesini k?nad?.


T?rk-???e ba?l? sendika ?yeleri ?stanbul?da Galatasaray Lisesi ?n?nde toplanarak Hakkari?de askerlerin ?ld?r?lmesini k?nad?.
T?rk-?? 1. B?lge Temsilcisi Faruk B?y?kkucak, s?n?r ?tesi operasyonu desteklediklerini kaydetti. PKK?nin d?? g??ler taraf?ndan desteklendi?ini belirten B?y?kkucak, ?Hain sald?r?lara kar?? toplumsal duyarl?l?klar?n? g?stermeye devam edeceklerini? s?yledi. B?y?kkucak, ?Birlik ve beraberlik i?inde olan milletimiz, engin sa?duyusuyla birlik ve beraberli?i bozacak oyunlara gelmeyecektir? diye konu?tu. T?rk ???e ba?l? sendikalar, Kamu Sen ve lise ??rencileri Adana?da da ?Ter?re Tepki? y?r?y??? d?zenledi. S?k s?k Irak?a askeri m?dahale yap?lmas?n? isteyen sloganlar atan kitle y?r?y?? s?ras?nda Meclis?te bulunan DTP milletvekillerini hedef g?steren d?vizler ta??d?.
?zmir Cumhuriyet Meydan??nda ise ??ehitlerimize sayg? ter?re lanet ? mitingi yap?ld?. Mitingde, ABD yanl?s? politikalar ele?tirilerek, AKP H?k?meti istifaya ?a?r?ld?. Mitingde konu?an ?zmir Barosu Y?netim Kurulu ?yesi Ferda Kardelen, ya?an?lanlar?n kayna??n?n Amerika oldu?unu ifade etti. Prof. Dr. Necla Ni?li, emperyalizmle i?birli?i yapan de?il, ona bedel ?deten bir ba?bakana ihtiya? oldu?unu s?yleyerek, ??ehit istemiyorsak sadece askeri y?ntemleri uygulamaktan vazge?elim? dedi. (?stanbul-?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net