?stanbul?da mesai saatleri erkene al?nd?

?stanbul Valili?i, kentteki trafik yo?unlu?unu engellemek i?in mesai saatlerini yeniden d?zenledi.


?stanbul Valili?i, kentteki trafik yo?unlu?unu engellemek i?in mesai saatlerini yeniden d?zenledi. Buna g?re 30 Ekim?den itibaren kamu kurumlar?nda mesai saatleri 08.00-12.00 ile 12.30-16.30 saatleri aras? olacak. Valilikten yap?lan a??klamada, 28 Ekim Pazar g?n? saat 04.00?te saatlerin 1 saat geri al?naca?? belirtilerek, ?G?n ?????ndan yararlan?p enerji t?ketiminin azalt?lmas?n?n yan? s?ra sabah-ak?am saatlerindeki trafik yo?unlu?u da dikkate al?nmak suretiyle, 657 say?l? Devlet Memurlar? Kanunu?nun 100. maddesi gere?ince, ilimizde mesai saatleri 30 Ekim 2007 tarihinden 08.00-12.00, 12.30-16.30 olarak uygulanacakt?r? denildi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net