kertenkele

  • Maymun dere kenar?ndaki a?ac?n dal?na ??km??, alt?ndan ak?p giden suya bakarak ?arap i?iyormu?. Onu g?r?p yan?na t?rmanan minik kertenkele ba?lam?? onunla i?meye.


    Maymun dere kenar?ndaki a?ac?n dal?na ??km??, alt?ndan ak?p giden suya bakarak ?arap i?iyormu?. Onu g?r?p yan?na t?rmanan minik kertenkele ba?lam?? onunla i?meye. Kerkenkele bir ara ?Ben su i?meye gidiyorum, ?imdi d?nerim!? diyerek a?a?? inmi?, ama ?arab?n tesiriyle derenin sular?na kap?lm??. Ta ki kendisini bir timsah kurtarana kadar... ?Hayrola?? demi? timsah burnunda t?neyen kertenkeleye ?Nereden b?yle?? Kertenkele ba??ndan ge?enleri anlatm??, timsah da heveslenmi? i?ki partisine, kertenkeleyi kenarda b?rak?p do?ru y?zm?? maymunun bulundu?u a?ac?n alt?na, ?Hey!? demi? yukar? seslenerek, ?Maymun karde? ben geldim!? ?Oha!? demi? timsah? g?ren sarho? maymun, ?Nas?l su i?mek bu b?yle kertenkele karde?! Dereyi kurutmu?sun!?
    www.evrensel.net