Yay?n yasa??na tepkiler s?r?yor

T?rkiye Gazeteciler Sendikas? (TGS) ve ?a?da? Gazeteciler Derne?i (?GD), radyo ve televizyonlarda ?at??malarla ilgili yay?nlar?n durdurulmas? karar?n? k?nad?. TGS?den yap?lan a??klamada, yay?n durdurman?n ?sans?r? anlam?na geldi?ini ...


T?rkiye Gazeteciler Sendikas? (TGS) ve ?a?da? Gazeteciler Derne?i (?GD), radyo ve televizyonlarda ?at??malarla ilgili yay?nlar?n durdurulmas? karar?n? k?nad?. TGS?den yap?lan a??klamada, yay?n durdurman?n ?sans?r? anlam?na geldi?ini belirtilerek ?H?k?met, bu talebini i?lerli?e koymakla, bas?n ?zg?rl???n? ve halk?n haber alma hakk?n? ihlal etmektedir.? dendi. ?a?da? Gazeteciler Derne?i Genel Ba?kan? Ahmet Abakay ise Ba?bakan Yard?mc?s? Cemil ?i?ek?in a??klamas?n? ?Bu tutum, dikta anlay??? ve a??k sans?r eylemidir? diyerek k?nad?. ?GD?nin a??klamas?nda AKP?nin demokrasi d??? yollara y?neldi?i s?ylenerek yap?lmas? gerekenin RT?K??n h?k?metten ald??? talimat? reddedip derhal geri g?ndermesi oldu?u, fakat RT?K??n bunu yapacak ba??ms?zl??a sahip olmad??? belirtildi.
Yay?n yasa??na kar?? televizyon kanallar? da ilgin? tepkiler geli?tirdiler. Yay?n ak???nda s?rekli ?at??malar ve ?ehit haberleri ile ilgili yay?nlara yasak getirildi?ine y?nelik duyurular yapan Skyt?rk kanal?, haber b?ltenlerinde l?zumsuz haberler ekrana getirerek yasa?a tepki g?sterdi. Haberlerin yay?n? s?ras?nda alt bant olarak ?G?ndem D??? Zorunlu Haberler? ba?l??? yer ald?. Skyt?rk Haber B?lteni?ni sunan ?lkin ?nde?, ?T?rkiye?nin en ?ncelikli g?ndemi bir anda sans?rlendi. Bu nedenle biz de bug?n Skyt?rk olarak farkl? haberleri g?ndeme ta??yaca??z? a??klamas? yapt?. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net