Fotoğraf: Evrensel

Hollanda bas?n?: PSV?nin i?i zor

?ampiyonlar Ligi?nde PSV Eindhoven ile Fenerbah?e aras?nda oynanan ve 0-0 sona eren ma?a Hollanda bas?n? geni? yer verdi.
Gazeteler, PSV?nin iyi bir futbol ortaya koyamad???n?,


?ampiyonlar Ligi?nde PSV Eindhoven ile Fenerbah?e aras?nda oynanan ve 0-0 sona eren ma?a Hollanda bas?n? geni? yer verdi.
Gazeteler, PSV?nin iyi bir futbol ortaya koyamad???n?, kaderinin ?stanbul?daki ma?a ba?l? oldu?unu, ?stanbul?daki ma?? kazanamad??? takdirde gruptan ??kmas?n?n ?ok g?? oldu?u g?r???n? ?ne ??kard?lar. Gazeteler, Fenerbah?e?nin ise istedi?ini elde etti?ini kaydettiler.
De Telegraaf, ?PSV yar??ta kalmay? s?rd?r?yor? ba?l???yla verdi?i haberde, ma? sonucunun, PSV i?in bir ?st gruba y?kselebilmek a??s?ndan b?y?k bir soru i?areti olu?turdu?unu belirterek, ?Bir puan kazan? m?, yoksa iki puan kay?p m? ?? diye sordu. PSV?nin grupta ???nc? s?raya d??t???n? an?msatan gazete, PSV?nin ?stanbul?da kazanamad??? takdirde, gruptan ??kma ?ans?n?n iyice tehlikeye girece?ini kaydetti.
De Trouw Gazetesi de, ?PSV?nin bulundu?u yer g?venli de?il? ba?l???yla duyurdu?u haberinde, PSV?nin Fenerbah?e kar??s?nda ?ok zor durumlarda kald???n? aktard?. Gazete, ?stanbul?da Fenerbah?e?nin daha g??l? olaca?? dikkate al?nd???nda i?inin ne kadar zor oldu?unun g?r?lece?ini kaydetti. De Volkskrant Gazetesi de ma? sonucunu, ?PSV?nin bundan sonra i?i ?ok zor? ba?l???yla duyurdu. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net